Bæredygtighed

Vi arbejder med bæredygtighed

I Holmsted VVS & Blik ønsker vi at drive en virksomhed, der tager ansvar for klima, miljø og mennesker samtidig med, at vi driver en ansvarlig og økonomisk forretning.

Vi har i 2022-23 udviklet vores første bæredygtighedsstrategi. Det betyder, at vi har arbejdet systematisk med at forstå de samfundsmæssige udfordringer, der er væsentlige for vores forretning og at vi har kortlagt, hvilke bæredygtighedsemner vores kunder og medarbejdere vægter. Vi har vurderet alle bæredygtighedsemnerne og valgt de udfordringer, som vi anser for at være de mest afgørende for vores kunder, medarbejdere og for selve forretningen.

Bæredygtighedsstrategi

I vores bæredygtighedsstrategi har vi valgt at prioritere tre fokusområder og for hvert fokusområde har vi udvalgt 3-4 områder, som vi arbejder særligt med. Vi har også forholdt os til hvilke af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vores indsatser bidrager positivt til.

FNs verdensmål
  • Verdensmål 6: Rent vand og Sanitet
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Samarbejde og øget fokus på bæredygtighed med leverandører

Vi styrker vores samarbejde med leverandører gennem en bedre dialog om mere bæredygtige materialer samtidig med, at vi vil blive dygtigere til at rådgive vores kunder om de grønnere løsninger som f.eks. produkter der er Cradle to Cradle certificeret eller har andre bæredygtighedsanprisninger.

Desuden ønsker vi at indgå i dialog med vores leverandører om et øget fokus på at reducere deres emballageforbrug, og at den emballage der anvendes, tager hensyn til miljø eller ansvarlighed, f.eks. at den har en mærkningsordning som FSC/PEFC for den fiberbaserede emballage.

Mere bæredygtige produkter gennem tæt samarbejde med vores leverandører 

Produktkvalitet og leverandørstyring hænger sammen. Vi vil gerne sikre, at vores produkter har en høj kvalitet og lever op til de produktsikkerhedsmæssige krav. Alle vores produkter er CE-mærket.

Bæredygtig drift

Som VVS-installatør og blikkenslager vil vi øge vores fokus på vores drift og minimere vores negative påvirkning af naturressourcer og klimaet.

Vi har fokus på, hvordan vi kan forbedre brugen af produkter ved at vælge de rigtige kvalitetsprodukter, minimere vores affald, samt øge genanvendelsen og genbruget af produkter og materialer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Vi er en visionær virksomhed. Vi ønsker at tage ansvar og skubbe til branchen, og i tæt samarbejde med vores branchekollegaer finde frem til nytænkende og bæredygtige løsninger.

Hvem møder du hos Holmsted VVS og Blik ApS